یک چارچوب ارزشمند تجزیه و تحلیل SWOT شروع تجزیه و تحلیل SWOT در دهه 1960 برای سازمانهای بزرگ ایجاد شد تا تناسب استراتژیک بین تواناییهای داخلی ، متمایز و امکانات خارجی سازمان را تعیین کند و اقدامات را اولویت بندی کند. SWOT مخفف Strengths ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها است. اولین مرحله برنامه ریزی در یک سازمان شامل تجزیه و تحلیل SWOT است و به آنها کمک می کند تا روی موضوعات اصلی تمرکز کنند. در تجزیه و تحلیل SWOT ، عوامل داخلی سازمان قدرت و ضعف هستند در حالی که عوامل خارجی فرصت ها و تهدیدها هستند که به عنوان عامل موقعیتی نیز نامیده می شوند. این تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی را که در آن ایستاده ایم و در آینده نزدیک به تصویر می کشد به تصویر می کشد.

توسط mohtavaclick, ژوئن 14, 2021

یک چارچوب ارزشمند تجزیه و تحلیل SWOT شروع تجزیه و تحلیل SWOT در دهه 1960 برای سازمانهای بزرگ ایجاد شد تا تناسب استراتژیک بین تواناییهای داخلی ، متمایز و امکانات خارجی سازمان را تعیین کند و اقدامات را اولویت بندی کند. SWOT مخفف Strengths ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها است. اولین مرحله برنامه ریزی در یک سازمان شامل تجزیه و تحلیل SWOT است و به آنها کمک می کند تا روی موضوعات اصلی تمرکز کنند. در تجزیه و تحلیل SWOT ، عوامل داخلی سازمان قدرت و ضعف هستند در حالی که عوامل خارجی فرصت ها و تهدیدها هستند که به عنوان عامل موقعیتی نیز نامیده می شوند. این تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی را که در آن ایستاده ایم و در آینده نزدیک به تصویر می کشد به تصویر می کشد.
تشخیص این مجموعه از چهار عامل برای هر سازمانی بسیار مهم است زیرا قدرت به عنوان پایه رشد است ، ضعف می تواند به عنوان مانعی در مسیر پیشرفت عمل کند. با درک این عوامل ، شرکت می تواند نقاط قوت خود را تقویت کند ، بر ضعف خود غلبه کند ، می تواند از تمام فرصت های غالب استفاده کند و تهدیدات ویرانگر را مهار کند.
قدرت و ضعف یک سازمان ممکن است شامل محل کسب و کار ، تخصص بازاریابی ، کیفیت محصولات و خدمات ، شهرت و غیره باشد. اگر سازمانی این عوامل را حفظ کرده باشد ، این قدرت آن شرکت است اما اگر فاقد هر یک از موارد باشد ، بخش پس از آن ضعف است. این فرصت می تواند معرفی بازار بین المللی ، رقابت با سازمان های ناکارآمد ، بخش های بازار با سود افزایش یافته و غیره باشد. تهدیدها می تواند یک رقیب موثر جدید ، جنگ قیمت ها ، سایر سازمان ها با محصولات و ایده های بهبود یافته ، مالیات و غیره باشد.
وقتی از تحلیل SWOT در سازمان خود استفاده می کنیم ، باید بسیار واقع بین ، موجز و مشخص عمل کنیم.
در Lucintel ما تخصص خود را به کار می گیریم و بینندگان عملیاتی را برای تصمیم گیری تجاری مطمئن بر اساس سه مرحله زیر از فرآیند تجزیه و تحلیل SWOT خود ارائه می دهیم:
مرحله 1: ردیابی موضوعات استراتژیک
• با درک این نکته که فرصت ها و تهدیدها عواملی هستند که مدیریت نمی تواند مستقیماً روی آنها تأثیر بگذارد ، مسائل خارجی مربوط به موقعیت استراتژیک شرکت در صنعت و به طور کلی محیط کلی را شناسایی کنید.
• مسائل داخلی مربوط به موقعیت استراتژیک شرکت را شناسایی کنید.
• مسائل خارجی را با توجه به احتمال و تأثیر آنالیز و رتبه بندی کنید.
• عوامل اصلی استراتژیک را در داخل یا خارج از سازمان که به طور قابل توجهی بر موقعیت رقابت طولانی مدت در ماتریس SWOT تأثیر می گذارد ، فهرست کنید.
مرحله 2: تعیین استراتژی
• تناسب استراتژیک شرکت را با توجه به توانایی های داخلی و محیط خارجی آن شناسایی کنید.
• تدوین استراتژی های جایگزین برای پرداختن به موضوعات اصلی.
• استراتژی های جایگزین را در یکی از چهار ربع ماتریس SWOT قرار دهید. استراتژی هایی که ترکیبی از:

* نقاط قوت داخلی با فرصت های خارجی ایده آل ترین مخلوط است ، اما نیاز به درک چگونگی پشتیبانی نقاط قوت داخلی از نقاط ضعف در زمینه های دیگر دارد.

* نقاط ضعف داخلی با فرصت ها باید بر اساس اثربخشی سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا ارزش ارزش تلاش برای خرید یا توسعه توانایی داخلی است ،

* نقاط قوت داخلی با تهدیدات خارجی مستلزم دانستن ارزش سازگاری سازمان برای تغییر تهدید به فرصت است.

* ضعف های داخلی همراه با تهدیدها ، بدترین حالت سازمان را ایجاد می کند. تغییرات اساسی مانند واگذاری لازم است.
• تدوین استراتژی های اضافی برای هر “نقاط کور” باقی مانده در ماتریس SWOT. یک استراتژی مناسب انتخاب کنید.
مرحله 3: اجرای و نظارت بر استراتژی
• تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی ؛
• تعیین مسئولیت ها و بودجه ها.
• پیشرفت را کنترل کنید
• روند بررسی را از ابتدا شروع کنید.

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *